අලුත්නුවර දැඩිමුන්ඩ දේවාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අලුත්නුවර දැඩිමුන්ඩ දේවාලය කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මාවනැල්ලේ පිහිටි දේවාලයකි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]