සසම්භාවී-ප්‍රවේශ මතකය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

සසම්භාවී-ප්‍රවේශ මතකය (සප්‍රම) යනු පරිගණක දත්ත ගබඩා ආකාරයකි. සසම්භාවී-ප්‍රවේශ උපාංගයක් විසින් ඕනෑම ගබඩා පරිස්ථානයක ගබඩා කර ඇති දත්ත ප්‍රවේශනය කිරීමේදී බොහෝ ලෙසින් එක සමාන කාල සීමාවක් ගත කරන බැවින්, දත්ත ප්‍රවේශනය කිරීම විගසින් හා ඕනෑම සසම්භාවී ආකාරයකට සිදු කල හැකි වෙයි.

"http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සසම්භාවී-ප්‍රවේශ_මතකය&oldid=302800" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි