ලංකා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය, 1952

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
ලංකාවේ දෙවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය
ශ්‍රී ලංකාව
1947 ←
24-30 මැයි1952
→ 1956

ලංකාවේ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ ආසන 95 ක් සඳහා
  First party Second party Third party
  Swrd bandaranaike.gif DR.N. M. Perera.jpg
Leader ඩඩ්ලි සේනානායක එස්. ඩබ්. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක ඇන්. ඇම්. පෙරේරා
පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ලංකා සම සමාජ පක්ෂය
Leader's seat දැදිගම අත්තනගල්ල රුවන්වැල්ල
Seats won 54 9 9
ජනප්‍රිය ඡන්ද 1,026,005 361,250 305,133
ප්‍රතිශතය 44.08% 15.52% 13.11%

අග්‍රාමාත්‍යය මැතිවරණයට පෙර

ඩඩ්ලි සේනානායක
එක්සත් ජාතික පක්ෂය

අග්‍රාමාත්‍යය-නාමෝද්දේශිත

ඩඩ්ලි සේනානායක
එක්සත් ජාතික පක්ෂය