කෙලවල්ලා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/සැකිල්ල:Taxonomy/Thunnus|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}

කෙලවල්ලා
colspan=2 style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent" Conservation status
Scientific classification e
Unrecognized taxon ([http://en.wikipedia.org/w/index.php?action=edit&title=Template:taxonomy/Thunnus&preload=Template:Taxonomy/
Ancestral taxa
Subgroups සැකිල්ල:Update children
List all 14 immediate children

Wikipedia does not yet have an article about {{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}}. You can help by [සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Create taxonomy/link creating it]. The page that you are currently viewing contains information about {{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}}'s taxonomy.


Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: [[]] (Taxonomy[සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: සැකිල්ල:Create taxonomy/link edit])
Rank: (displays as Informal group)
Link: [[{{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}}|{{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}}]] (links to {{subst:#titleparts:{{subst:PAGENAME}}|2|2}})
Extinct: no.
Always displayed: no.
Taxonomic references: සැකිල්ල:Get refs
Parent's taxonomic references: සැකිල්ල:Get refs
This information generated by Template:Taxonomy key (edit discuss links history)

Category listings out of date? සැකිල්ල:Null edit to update.

fix]):
Thunnus
Subgenus: Neothunnus
Species: T. albacares
Binomial name
Thunnus albacares
Bonnaterre, 1788
colspan=2 style="text-align:center; border: 1px solid red; background-color:transparent"


ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

References[සංස්කරණය]

Footnotes[සංස්කරණය]

  1. සැකිල්ල:IUCN2011.2
  2. DR. VINCE SINNING and Alex Kasten, Research Assistant. "Nauru Press Releases". Un.int. සම්ප්‍රවේශය 2010-09-22. 
"http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෙලවල්ලා&oldid=271245" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි