කටු අනෝදා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
the herbaceous plant සඳහා, Oxalis pes-caprae.බලන්න
colspan=2 style="text-align: center; background-color: සැකිල්ල:Taxobox/Error colour" | කටු අනෝදා
Owoce Guanabana.jpg
colspan=2 style="text-align: center; background-color: සැකිල්ල:Taxobox/Error colour" | විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
රාජධානිය: ශාක
ශ්‍රේණිගත-නොකළ: Angiosperms
ශ්‍රේණිගත-නොකළ: Magnoliids
ගෝත්‍රය: Magnoliales
කුලය: Annonaceae/Moraceae
Genus: Annona
Species: A. muricata
colspan=2 style="text-align: center; background-color: සැකිල්ල:Taxobox/Error colour" | Binomial name
Annona muricata
L.[1]

The soursop (Spanish guanábana, Portuguese graviola, Annona muricata; syn. A. sericea Dunal in Correia, M. P., (1984), A. macrocarpa Wercklé, A. bonplandiana H.B. & K., A. cearensis Barb.Rodr., A. coriacea, Guanabanus muricatus (L.) M.Gómez in Rain-tree) is a broadleaf flowering evergreen tree native to Mexico, Central America, the Caribbean and northern South America. Soursop is also native to Sub-Saharan Africa countries that lie within the tropics. Today, it is also grown in some areas of අග්නිදිග ආසියාව. It is in the same genus as the chirimoya and the same family as the pawpaw. In most Spanish speaking countries it is commonly known as Guanábana. In the Philippines, it is known as guyabano. In Kerala, India it is known as Aathakka pazham.

The soursop is adapted to areas of high humidity and relatively warm winters, temperatures below 5 °C/41 °F will cause damage to leaves and small branches, and temperatures below 3 °C/37.4 °F can be fatal. The fruit becomes dry and is no longer good for concentrate.

Its flavor is described as a combination of strawberry and pineapple with sour citrus flavor notes contrasting with an underlying creamy flavor reminiscent of coconut or banana.

වගාව හා භාවිතය[සංස්කරණය]

සාමාන්‍යයෙන් කි.ගෑ. 2.5 ක් පමණ බර වන අතර කොල පැහැති වර්ණයෙන් යුත් රසවත් පළතුරක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. දිගින් සෙ.මී. 20-30 පමණ දිගට වැඩේ.

Away from its native area, there is some limited production as far north as southern Florida within USDA Zone 10; however these are mostly garden plantings for local consumption. It is also grown in parts of southeastern ආසියාව. The soursop will reportedly fruit as a container specimen, even in temperate climates if protected from cool temperatures.


The flesh of the fruit consists of an edible white pulp and a core of indigestible black seeds. The species is the only member of the genus Annona that is suitable for processing and preservation. The sweet pulp is used to make juice as well as candies, sorbets, and ice cream flavorings.

In Mexico it is a common fruit often used for dessert as the only ingredient, or as an agua fresca beverage. Ice cream and fruit bars made of soursop are also very popular. The seeds are normally left in the preparation, and removed while consuming.

In ඉන්දුනීසියාව, dodol sirsak, a sweetmeat, is made by boiling soursop pulp in water and adding sugar until the mixture hardens. Soursop is also a common ingredient for making fresh fruit juices that are sold by street food vendors. In Vietnam, this fruit is called mãng cầu Xiêm in the South, or mãng cầu in the North and is used to make smoothie, or eaten as is. In Cambodia, this fruit is called "Tearb Barung", literally "Western Custard-apple fruit." In Malaysia it is known in Malay as 'Durian Belanda' and in East Malaysia, specifically the Dusuns of Sabah, it is locally known as 'lampun'. Popularly it is eaten raw when it ripens. Usually the fruits are taken from the tree when they mature and left to ripen in a dark corner whereby they will be eaten when they are fully ripe, i.e., it is soft when you press the fruit. It has a white flower with a very pleasing scent especially in the morning.


Nutritionally, the fruit is high in carbohydrates, particularly fructose. The fruit also contains significant amounts of vitamin C, vitamin B1, and vitamin B2. The fruit, seeds, and leaves have a number of herbal medicinal uses among indigenous peoples of regions where the plant is common.

In the Caribbean it is believed that laying the leaves of the soursop on a bed below a sleeping person with a fever will break the fever by the next morning. Also, boiling the leaves and drinking may help induce sleep.[2]

The tea, fruit, and juice are used medicinally to treat illness ranging from stomach ailments to worms.

Health risks[සංස්කරණය]

Research carried out in the Caribbean has suggested a connection between consumption of soursop and atypical forms of Parkinson's disease due to the very high concentration of annonacin.[3][4][5][6]

References[සංස්කරණය]

  1. |Synonyms =Annona crassiflora Annona sericea "Annona muricata information from NPGS/GRIN". www.ars-grin.gov. සම්ප්‍රවේශය 2008-03-03. 
  2. "Tropical Plant Database:GRAVIOLA (Annona muricata)". Raintree Nutrition. සම්ප්‍රවේශය 2006-12-13. 
  3. Lannuzel, A; et al. (2003-10-06). "The mitochondrial complex i inhibitor annonacin is toxic to mesencephalic dopaminergic neurons by impairment of energy metabolism". Neuroscience (International Brain Research Organization) 121 (2): 287–296. doi:10.1016/S0306-4522(03)00441-X. 
  4. Champy, Pierre; et al. (2005-08-02). "Quantification of acetogenins in Annona muricata linked to atypical parkinsonism in guadeloupe". Movement Disorders 20 (12): 1629–1633. doi:10.1002/mds.20632. 
  5. Lannuzel A, Höglinger GU, Champy P, Michel PP, Hirsch EC, Ruberg M. (2006). "Is atypical parkinsonism in the Caribbean caused by the consumption of Annonacae?". J Neural Transm Suppl. 70 (70): 153–7. doi:10.1007/978-3-211-45295-0_24. PMID 17017523. 
  6. Caparros-Lefebvre D, Elbaz A. (1999-07-24). Possible relation of atypical parkinsonism in the French West Indies with consumption of tropical plants: a case-control study. 354. pp. 281–6. PMID 10440304. 

External links[සංස්කරණය]

"http://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කටු_අනෝදා&oldid=315383" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි