ආර්යචක්‍රවර්තී රාජවංශය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
ආර්යචක්‍රවර්තී
Jaffna coat of armst.jpeg
ර‍ට Sri Lanka
අභිධාන Cinkaiariyan, Cetukavalan, Kangkaiariyarkoon
මුල්ම රජ Kulingai Cakravarti
අවසන් රජ Cankili II in Jaffna Kingdom
ඇරඹුම ක්‍රි.ව. 1215
අවලංගු වීම 1619
ශාඛා None